תשע"ו

מפרץ אילת הוא לשון ים בין חצי האי ערב וחצי האי סיני. המפרץ נמצא בקוו רוחב 25 צפון, באזור מדברי וצחיח. באזור מפרץ זה נמצאות שניערים גדולות, אילת בישראל ועקבה בירדן. בנוסף, מפרץ אילת נוצר בעקבות בקע ים-המלח משתרע מדרום-מזרח תורכיה ועד לדרום סוריה ומהווה את החלק הצפוני של השבר הסורי-אפריקני.

עבודה זו בוצעה בבקעות תמנע ועמרם בדרום ישראל, כ-30 ו-12 ק"מ מצפון לאילת בשוליים המערביים של הערבה. שתי הבקעות הללו מהוות מעין חלון גיאולוגי ובהן נחשפים סלעים מגמטים לצד אבני חול וסלעי משקע ימיים. מינרלי נחושת מרוכזים בתמנע ובעמרם ביחידות אבן החול של תצורות אמיר ועברונה, והם נכרו בעבר על ידי מגוון תרבויות עתיקות מאז התקופה הכלקוליתית לפני כ-6000 שנים. פעילות הכרייה הותירה אחריה סימנים שונים בנוף. אלה כוללים פירי כרייה, מנהרות כרייה וכן למעלה מ-8000 "צלחות", שהן ראשי פירי כרייה סתומים הבוהקים בלובנם על גבי טרסות הנחל בבקעות.

עבודה זו עוסקת בסוגיות גיאו-הדרולוגיות בנחלים יעלון ושיטה. הנחלים יעלון ושיטה מצויים בערבה הדרומית, כ-60 ק"מ צפונית לעיר אילת. הנחלים זורמים במקביל זה לזה ממערב למזרח ומתנקזים לנחל שעלב שבערבה. נחל יעלון עובר בצמוד לקיבוץ יהל, כאשר נחל שיטה ממוקם כ- 6 ק"מ צפונית לו. האקלים השורר באזור המחקר של הנחלים הוא צחיח קיצון , ובו כמות המשקעים השנתית הממוצעת אינה עולה על כ- 30 מ"מ. תדירות השטפונות הממוצעת בנחלים אלה היא 1-2 בשנה, ואחת לחמש שנים שטפון בעוצמה גבוהה. באזור המחקר נחשפים סלעי משקע ימיים מחבורות חצרה ויהודה. אלה הושקעו בסביבת השקעה ימית בים טתיס, שהציף את האזור לפני כ-100 מיליון שנה.

אזור נמל התעופה ע"ש אילן ואסף רמון (אזור המחקר) משתרע לאורך הערבה מבאר אורה עד מטעי התמרים הדרומיים של יהל כ-4 ק"מ. קצהו הדרומי של נמל התעופה ממוקם כ- 20 ק"מ מאילת. תפקיד הנמל הוא להחליף את שדה התעופה הפעיל כיום משטח אילת וזה צפוי להתרחש במאי 2017.
נהוג לעשות הבחנה בין שדה תעופה לנמל תעופה כאשר נמל תעופה הוא בין לאומי ושטחו וכמות האנשים שהוא מסוגל לקלוט גדול מזה של שדה תעופה שהוא בעיקר פנים ארצי ומסוגל לקלוט כמות קטנה בהרבה מזו של נמלי תעופה.

כתוצאה מטיפול לקוי בשפכים תעשייתיים, עלולים להשתחרר לסביבה כימיקלים שונים, רעילים ברובם. בעלי חיים השותים ממקורות המזוהמים באותם שפכים או החיים בתוכם, עלולים להיפגע. לחלק מאותם הכימיקלים יש פעילות ביולוגית, כאשר אחת מהן היא פעילות דמוי הורמונלית. חומרים אלה משפיעים על קביעת הזוויג, ההתנהגות המינית והפוריות של אורגניזמים שונים, בהם דגים. הכימיקל 4-tert-octylphenol ((4TOP משמש כחומר מוצא לייצור ה - alkylphenol , ונמצא בחומרי ניקוי, תוספים לדלקים, שמנים ועוד מספר רב של חומרים. נמצא שחומר זה פוגע בפוריותם של דגים זכרים.

One of the problems associated with modern industry is the release of toxic chemicals to the environment. This happens due to inappropriate treatment in industrial wastes. Among these chemicals, one may find biologically active substances, some with hormonal activity. These Hormone-like substances, or endocrine disruptors, affect sexual behavior and fertility of exposed animals. The chemical 4 tert-octylphenol (4TOP) serves in the chemical industry as a precursor for glues, pesticides, medicines, emulsifiers, paints, oils and others, and vinclozolin serves as a fungicide.

העכבר הוא יונק קטן מסדרת המכרסמים. בגלל קרבתו לאדם מבחינות רבות, העכבר משמש כאורגניזם מודל לבני אדם בניסויים בתחומי הפיזיולוגיה, הפסיכולוגיה, ההתנהגות, חקר הסרטן ועוד. העכברים ידועים כבעלי חיים בעלי זיכרון ויכולת למידה גבוהה, שנבחנו במחקרים רבים. הלמידה מוגדרת כרכישה, הרחבה ו/או שיפור של ידע, תובנה, יכולת או מיומנות והזיכרון מוגדר כיכולת של אורגניזם כל שהוא לאגור מידע מהסביבה דרך החושים ולהשתמש בו בעת הצורך. גורמים רבים משפיעים על תהליכי הלמידה והזיכרון ובהם גילו של בעל החיים או גורמים חיצוניים כגון עקות כאלה או אחרות, או לחילופין, סביבה עשירה המספקת גירויים.